1950 Suriye Gümüş 1 Lirası 27.80 mm 9.90 gr

Suriye Cumhuriyet Dönemi